Inwestycja II

Osiedle na Zdrowiu to inwestycja realizowana przez warszawską grupę deweloperską WAN, która posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Za realizację tego projektu będzie odpowiedzialna spółka celowa WAN 83 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80 lok. 10, 00-175 Warszawa.

Opis Inwestycji

Inwestycja będzie realizowana w ramach kilku niezależnych przedsięwzięć deweloperskich, w trakcie których powstaną łącznie 463 mieszkania o powierzchni użytkowej w przedziale od 31 m2 do 73 m2.

W ramach inwestycji Osiedle na Zdrowiu II zostanie wybudowanych 139 lokali mieszkalnych w 9 trzykondygnacyjnych budynkach oraz 2 budynki jednorodzinne z dwoma dwukondygnacyjnymi lokalami mieszkalnymi w każdym budynku. Na przyszłych mieszkańców czekają również naziemne miejsca postojowe zlokalizowane na terenie osiedla.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji Osiedle na Zdrowiu II rozpoczęło się w lipcu 2018 roku, zaś zakończenie II fazy ma nastąpić w  II kw. 2020 roku.


Aktualne oferty


Główne zalety:

  • Znakomita lokalizacja umożliwiająca szybki dojazd do centrum Łodzi, a w przyszłości także do zachodniej obwodnicy miasta,
  • Są­siedz­two te­re­nów zie­lo­ny­ch i za­bu­do­wy jed­no­ro­dzin­nej,
  • Funkcjonalne rozkłady mieszkań, ponadto do każdego lokalu przylegał duży taras lub przestronny ogródek,
  • Te­ren za­mknię­ty, ogro­dzo­ny, przygotowany pod monitoring.